Tradución especializada

Ver máis
Especializados en tradución xurídica e tradución económica

Tradución especializada de calidade

agp

Tratamos como tradución especializada todos aqueles textos que, sen ser especificamente de carácter técnico, precisan dun coñecemento profundo sobre unha materia concreta, tanto no idioma orixe como no idioma destino. Non hai dúbida algunha de que os textos especializados no noso propio idioma materno son xeralmente incomprensíbeis, e para traducilos resulta necesario dominar ese campo determinado nos dous idiomas.

A tradución xurídica e a tradución económica son as nosas especialidades. Se traballas con demandas internacionais, contas anuais e auditorías ou marketing e queres unha boa tradución, necesitas o noso equipo de tradutores, que, ademais de coñecer ambos os dous idiomas, son coñecedores das materias en cuestión, xa no campo do dereito, xa no da economía ou do comercio internacional.

Coméntanos cales son as túas necesidades de tradución médica, xurídica, económica, medioambiental, de patentes, etc., e ofrecerémosche a mellor calidade de tradución dispoñíbel a prezos de mercado.

Tradución de textos en varios idiomas
Galego

Galego

Inglés

Inglés

Francés

Francés

Portugués

Portugués

Italiano

Italiano

Español

Español

Poña en marcha o teu proxecto!

A túa axencia de tradución e interpretación

Pídenos un presuposto sen compromiso.