Tradución técnica

Ver máis
Servizos de tradución técnica en diversos sectores

Tradución específica de documentación especializada

agp

Cando falamos de tradución técnica, estamos a falar dunha tradución específica de documentación altamente especializada que debe ser realizada por un tradutor técnico, que non só sexa nativo do idioma de destino senón que ademais coñeza a área temática correspondente e sexa capaz de investigar na materia e facer as preguntas pertinentes para que a versión final sexa perfectamente comprensíbel e adecuada ao sector en cuestión.

Proporcionamos servizos de tradución técnica nos seguintes sectores: naval, automoción, equipos electrónicos e bens de consumo, máquinas ferramentas, equipamento industrial e enxeñaría.

Entre os documentos máis habituais encóntranse os manuais de montaxe, manuais do usuario, manuais de reparacións, manuais de servizo, especificacións técnicas, documentación de certificación e homologación, etc.

Tradutores técnicos dispoñíbeis en varios idiomas
Galego

Galego

Inglés

Inglés

Francés

Francés

Portugués

Portugués

Italiano

Italiano

Español

Español

Poña en marcha o teu proxecto!

A túa axencia de tradución e interpretación

Pídenos un presuposto sen compromiso.